REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

Regionální informační středisko Královéhradeckého kraje

Regionální informační středisko Královéhradeckého kraje zajišťuje regionální přenos informací zaměřený na podporu v zemědělství, přenos všeobecných informací o realizaci společné zemědělské politiky v souladu s regionálními prioritami a koncepcí poradesnkého systému Ministerstva zemědělství na období 2017 - 2025.

Informační středisko poskytuje a přenáší informace mezi státní správou a zemědělskými subjekty a dalšími podnikateli a iniciativami na venkově v regionu.

V rámci činnosti Regionálního informačního střediska Královéhradeckého kraje jsou vyhlášeny konzultační dny a to každý měsíc jedenkrát za týden a to ve dnech: 

Červenec: 4. 7. 2017, 12. 7. 2017, 19. 7. 2017 a 26. 7. 2017

Srpen: 2. 8. 2017, 9. 8. 2017, 16. 8. 2017 a 23. 8. 2017

Září: 6. 9. 2017, 13. 9. 2017, 20. 9. 2017 a 25. 9. 2017

Říjen: 4. 10. 2017, 11. 10. 2017, 18. 10. 2017 a 25. 10. 2017

Listopad: 1. 11. 2017, 8. 11. 2017, 15. 11. 2017 a 22. 11. 2017

Konzultační dny jsou zajišťovány jednak pracovníky RIS KHK a dále v tučně vyznačených termínech je ve středisku přítomen i akreditovaný poradce.

Konzultační dny probíhají v sídle RAK KHK na adrese Nerudova 32, 500 02 Hradec Králové v uvedených dnech od 8:00 hod do 12:00 hod. V případě tučně označených termínů probíhají konzultace až do 14:00 hod.

Služby
Služby
Služby

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Ing. Jaroslava Nekvasilová
Mobil: 724 359 868
E-mail: info@rakkhk.cz