REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

12.09.2019

INFORMACE ZE SEMINÁŘE MONITORING EROZE 29.8.2019 na MZE

Prezentace představující obecné principy fungování monitoringu, praktické návody, jak se do systému zapojit a přispět k řešení dopadů erozních událostí uvedli:
Ing. František Pavlík Ph.D., SPÚ - Monitoring eroze – představení systému
Ing. Jiří Kapička, Mgr. Daniel Žížala, Ph.D., VÚMOP - Monitoring eroze zemědělské půdy
Jiří Řezníček, starosta obce Tučín - Monitoring Eroze, Poznatky z Obcí
Ing. Kateřina Bělinová, MZe - Nástroje dotační politiky MZe k ochraně půdy

Shrnutí informací ze semináře:
- monitoring eroze se provádí od roku 2012.
- zpracování dat z monitoringu – k 30.10. každého roku
- od spuštění portálu do 28.8.2019 nahlášeno 1514 erozních událostí (nejvíce kraj Vysočina a Jihočeský kraj)
- převažuje plošná eroze
- plodiny podle podílu na erozních událostech:
   kukuřice 50.5%
   řepka ozimá 14,2%   
   obiloviny jarní 7,3%
   obiloviny ozimé 6,8 %
   brambory 6,7%
   ostatní plodiny 14,5%
- rozložení erozních událostí v roce:
   květen 34,2%
   červen 24,5%
   červenec 9,9%
   srpen 11,0%
   září 11,0%
- počty erozních událostí významně stoupají s nepřerušenou délkou svahu nad 200 m, 
  nejvíce erozních událostí je na plochách s nepřerušenou délkou svahu 500 – 750 m
- převažující rozložení erozních událostí dle plodin a srážek: 
   kukuřice od začátku května do konce srpna
   ozimé obiloviny od poloviny června do konce července
   jarní obiloviny od poloviny dubna do konce července
   ozimá řepka od začátku srpna do poloviny září
   brambory od začátku května do poloviny července
   řepa cukrovka od poloviny dubna do poloviny června
   mák od začátku května do konce června
Všechny prezentace ze semináře najdete zde

Kde nás najdete

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811Ředitelka:      Hana Pisarčíková

Telefon:          +420 702 082 483
Email:            pisarcikova@rakkhk.cz

Referentka:    Lenka Kopelentová

Telefon:          +420 702 240 805
Email:             kopelentova@rakkhk.cz

 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj
Mediální partner regionální agrární komory je Smart emailing
Smart Emailing