REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

25.02.2020

Informace SZIF k ekologicky významným prvkům s nárokem na osvobození od daně z nemovitostí

Zdroj: SZIF,  20.2.2020

Jako ekologicky významný prvek (EVP) s nárokem na osvobození od daně z nemovitostí lze použít EVP evidovaný v LPIS do 31.12.2019 (pokud evidujete po toto datu, použijete EVP až v přiznání podávaném následující rok)
EVP s právem osvobození:
- evidovaný v LPIS k 31.12.roku předcházejícímu podání přiznání k dani
- skupina dřevin (do 3000 m2), stromořadí, mez, travnatá údolnice, příkop, mokřad
- jedná se o samostatný prvek, který je součástí zemědělsky využívaných pozemků zapsaných v LPIS
- nelze uznat les přiléhající k zemědělské půdě
- nelze uznat skupinu dřevin na ploše půdy, která není evidována v LPIS

Podrobnosti v přiloženém materiálu nebo ZDE

Soubory ke stažení

Kde nás najdete

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811Ředitelka:      Hana Pisarčíková

Telefon:          +420 702 082 483
Email:            pisarcikova@rakkhk.cz

Referentka:    Lenka Kopelentová

Telefon:          +420 702 240 805
Email:             kopelentova@rakkhk.cz

 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj
Mediální partner regionální agrární komory je Smart emailing
Smart Emailing