REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

5. 1. 2018

Hlášení o sklizni ovoce

Vážení ovocnáři,

upozorňujeme, že nejdéle do pondělí 8.1.2018 je třeba na ÚKZÚZ doručit hlášení o definitivní sklizni ovoce.

Dále upozorňujeme, že tato povinnost byla od listopadu 2017 zakotvena v novele zákona o zemědělství (252/1997 Sb.), coby nový paragraf 3 q. Nedodržení může mít vliv, kromě možnosti přímého uložení sankce, i na výplatu dotací.

 

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Ing. Jaroslava Nekvasilová
Mobil: 724 359 868
E-mail: info@rakkhk.cz