REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

01.08.2019

Hlášení půdoochranné technologie podrývání pro řepku a cukrovku

Nový standard DZES 5 umožňuje jako půdoochrannou technologii (POT) pro cukrovku na mírně erozně ohrožené půdě a pro řepku na silně erozně ohrožené půdě použít podrývání.
Použití podrývání jako POT je třeba nahlásit SZIF prostřednictvím Portálu farmáře.
Hlášení se provede PO PROVEDENÍ podrývání nejpozději do:
- 15.9.2019 pro řepku ozimou
- 15.5.2020 pro řepku jarní a cukrovku 
Hlášení obsahuje:
- identifikaci pozemku
- identifikaci plodiny
- termín provedení podrývání
V Portálu farmáře bude nová funkcionalita Hlášení podrývání přístupná od 1.9.2019

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Hana Pisarčíková
Mobil: 702 082 483
E-mail:rakkhk@seznam.cz 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj