REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

25.10.2019

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ KŮROVCOVÉ KALAMITY V LESÍCH

Zdroj: MZE, 21.10.2019

Finanční příspěvek bude vyplacen na období 1.10.2017 – 31.12.2018.
Znění dotačního titulu ze Zásad bude zveřejněno 1.11.2019.
Žadatelé: vlastníci nestátních lesů mimo území národních parků a jejich ochranných pásem a mimo území vojenských lesů.
Výpočet výše příspěvku:
objem jehličnatého dříví z nahodilých těžeb za uvedené období dle čtvrtletí  x sazba
Sazba = rozdíl mezi průměrnou tržní cenou v jednotlivých čtvrtletích a cenou za financování těžby a obnovy lesa
Žádost se bude podávat na krajský úřad kraje, na jehož území byla nahodilá těžba provedena.
Zahájení příjmu a způsob podávání žádosti budou zveřejněny na začátku listopadu 2019.

Zásady dotačního program ZDE

Příručka pro žadatele ZDE

 

Soubory ke stažení

Kde nás najdete

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811Ředitelka:      Hana Pisarčíková

Telefon:          +420 702 082 483
Email:            pisarcikova@rakkhk.cz

Referentka:    Lenka Kopelentová

Telefon:          +420 702 240 805
Email:             kopelentova@rakkhk.cz

 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj
Mediální partner regionální agrární komory je Smart emailing
Smart Emailing