REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

01.09.2017

Dožínky okresu Hradec Králové

Dne 23.8. se v Roudnici uskutečnily Dožínky okresu Hradec Králové, kde bylo vyhlášeno oficiální ukončení žní a zhodnocení dosažených výsledků u jednotlivých zemědělských družstev a podniků. Pšenice ozimá byla oseta celkem na 19 120 ha. Vítězem sklizně se stalo ZD Všestary s nejvyšším výnosem 9,3 t/ha. Pšenice jarní se pěstovala celkem na 746 ha. Nejlepší výnos v letošním roce zaznamenala Rolnická a.s. Králíky s výnosem 6,95 t/ha. Ječmen ozimý byl sklizen celkem na 1 765 ha a nejlepšího výnosu dosáhlo ZS kratonohy s 8,64 t/ha. Ječmen jarní byl sklizen celkem na 1 995 ha s nejlepším výnosem 8,09 t/ha, kterého dosáhla AGRO DZ, s.r.o. Žito se sklidilo celkem ze 182 ha s nejlepším (a jediným) výnosem 6,8 t/ha od Agrodružstav Lhota pod Libčany. Oves se sklidil celkem ze 483 ha s nejlepším (a jediným) výnosem 6,73 - Lovčická zemědělská. Tritikale bylo sklizeno z 554 ha a nejlepšího výnosu dosáhlo ZD Nechanice s 7,6 t/ha. Obiloviny byly celkem osety na 24 845 ha. Celkem bylo sklizeno 180 150 tun s průměrným výnosem 7,25 t/ha. Řepka byla oseta na celkové ploše 7 601 ha a nejlepšího výnosu 4,11 t/ha dosáhl Agropodnik Humburky

Do výsledků letošních žní v okresu Hradec Králové se promítly nepříznivé klimatické podmínky v podobě krup koncem června, které poškodily úrodu především v zemědělských družstev Mžany, Stěžery a Nechanice.

Služby

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Ing. Jaroslava Nekvasilová
Mobil: 724 359 868
E-mail:rakkhk@seznam.cz 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj