REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

23.05.2018

Dotační aktuality

6. KOLO PRV – SZIF zveřejnil 21. a 22.5.2018 seznam doporučených žádostí ze 6. Kola PRV. Najdete je zde: https://www.szif.cz/cs . Doporučení žadatelé a Náhradníci dodávají přílohy k žádosti do 23.7.2018 (pokud Specifické podmínky jejich titulu neříkají něco jiného) a to včetně materiálů z výběrového řízení. Marketing se dokládá až společně se žádostí o platbu.

VSTUP DO PODPORY PRODUKCE MLÉKA Q CZ – do 31.5.2018 se podávají předběžné žádosti o vstup do titulu 19.A. (účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu jakosti Q CZ) na období od 1.6.2018 do 31.5.2020: 
- žádost a výzva zde: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/vyzva-mze-k-podavani-predbeznych-zadosti.html
- pravidla zde: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2018/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-1.html

DOTACE NA SUCHO 2017 – příjem žádostí od 18.6. do 29.6.2018
- Zásady dotace na sucho 2017 vč. žádosti
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2017/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-2.html
 

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Hana Pisarčíková
Mobil: 702 082 483
E-mail:rakkhk@seznam.cz 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj