REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

Členství

Agrární komora Královéhradeckého kraje sdružuje podnikatele v zemědělství, lesnictví a potravinářství prostřednictvím jednotlivých okresních agrárních komor. Pokud máte zájem stát se členem, obraťte se na příslušnou okresní agrární komoru v místě vašeho působení. Kontakty naleznete v sekci OKRESNÍ KOMORY.

Prosazujeme a obhajujeme zájmy svých členů, poskytujeme poradenství a informační služby.

Agrární komory jsou rozhodujícími nevládními agrárními organizacemi, která zastupují zájmy 103 tisíc svých členů, jimiž jsou zemědělci, lesníci, potravináři, ale také včelaři a další. Jsou organizacemi, která mají ambice sehrát svoji roli nejenom ve svém tradičním pojetí produkce surovin pro výrobu potravin a údržbu krajiny.

Svoji nezastupitelnou roli mají v novém moderním pojetí rozvoje venkova, kde chtějí být partnerem obcí a všech ostatních subjektů venkovského prostoru. Zemědělství, cultura agri, k venkovu vždy patřilo a nebude tomu jinak ani v budoucnosti.

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Ing. Jaroslava Nekvasilová
Mobil: 724 359 868
E-mail:kishk@seznam.cz