REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

26.09.2017

Českým vývozcům se daří navyšovat export živočišných produktů do třetích zemí i díky podpoře SVS

Státní veterinární správa (SVS) se dlouhodobě snaží také napomáhat uplatňování produkce českých chovatelů a výrobců na zahraničních trzích. Zástupci SVS ve věci usnadňování vývozu živočišné produkce z ČR do třetích zemí proto vedou řadu dlouhodobých jednání se zahraničními partnery. Letos se v této oblasti podařilo během bilaterálních jednání zatím vyjednat či aktualizovat 13 veterinárních osvědčení umožňujících vývoz živočišných produktů z ČR a rozjednat několik dalších. I díky tomu se letos daří zvyšovat vývoz většiny živočišných produktů do třetích zemí.

„Komoditou, kterou tuzemští producenti nejvíce vyvážejí do třetích zemí, jsou především mléčné výrobky. Zatímco v prvním pololetí loňského roku vyvezli cca 23 000 tun mléčných produktů, v prvních šesti měsících letošního roku to bylo téměř 26 000 tun,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád a dodal: „Největší část produkce směřovala do Malajsie, Bangladéše a Libanonu.“ Z loňských 10 500 tun na letošních 13 505 tun vzrostl také vývoz krmiv. Téměř polovina z tohoto množství směřovala do Ruska. Významným odběratelem produkce českých krmivářů (vyváží se především krmiva pro psy a kočky a další domácí zvířata) byla v tomto období také Ukrajina a Turecko. Mírně meziročně vzrostl i export vedlejších živočišných produktů.  U masných výrobků nastal také mírný vzestup z 1 400 tun na 1 600 tun.

Pro vývoz veterinárního zboží do třetích zemí musí být splněny veterinární podmínky, které si stanovuje konkrétní země dovozu. Na základě příslušných veterinárních podmínek pro konkrétní komoditu a konkrétní zemi dovozu je vytvořeno zvláštní veterinární osvědčení, tzv. certifikát, který před vývozem každé zásilky vydává a potvrzuje po provedené veterinární kontrole úřední veterinární lékař. Pro představu o množství agendy s tím spojené v roce 2016 vydala a potvrdila SVS každý měsíc v průměrně téměř 900 veterinárních osvědčení pro vývoz zásilek veterinárního zboží do třetích zemí.


Řada zemí však vyžaduje, aby zásilku doprovázelo veterinární osvědčení bilaterálně schválené na úrovni kompetentních autorit. Tyto dokumenty jsou dojednávány mezi SVS a příslušnou autoritou země dovozu. Nesou hlavičku SVS a státní znak, jejich vzory jsou zveřejněny na internetových stránkách SVS a jsou k dispozici všem zájemcům o vývoz.


Proces umožňující liberalizaci vzájemného obchodu s živočišnými produkty trvá zpravidla řadu měsíců, v některých případech i let. V červnu proběhla v ČR inspekce thajských dozorových orgánů a ministerstva zemědělství, při ní byla vyjednána možnost vyvážet do této země zpracované živočišné bílkoviny. V červenci letošního roku se uskutečnil ve čtyřech vybraných členských státech EU, z nichž jedním byla  ČR, australský audit ve věci možného vývozu vepřového masa z EU. Předpokládá se, že v případě kladného výsledku auditu se australský trh otevře vepřovému masu ze všech členských zemí. V současnosti SVS jedná například o možnosti otevření hongkongského trhu pro české vepřové maso. Zájem o něj mají zatím dva výrobci.

Zdroj: Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Kde nás najdete

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811Ředitelka:      Hana Pisarčíková

Telefon:          +420 702 082 483
Email:            pisarcikova@rakkhk.cz

Referentka:    Lenka Kopelentová

Telefon:          +420 702 240 805
Email:             kopelentova@rakkhk.cz

 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj
Mediální partner regionální agrární komory je Smart emailing
Smart Emailing