REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

27.10.2017

Ceny zemědělské půdy

Ceny zemědělské půdy meziročně narůstají. Dle údajů Českého statistického úřadu činila průměrná cena orné půdy za m2 v roce 2016 15,- Kč. V roce 2015 byla průměrná cena orné půdy za m2 13,- Kč a v roce 2014 cena byla 11,8,- Kč/m2. Průměrná cena trvalých travních porostů v roce 2016 za mbyla 10,3,- Kč. Celkem zemědělská půda měla průměrnou cenu v roce 2016 14,- Kč/m2, v roce 2015 to bylo 12,4,- Kč/m2 a v roce 2014,- 11,5 Kč/m2.

Průměrné ceny zemědělské půdy od roku 2012 do roku 2016 si můžete stáhnout v příloze pod textem nebo jsou k dispozici v odkazu http://www.apic-ak.cz/ceny-zemedelske-pudy.php.

Zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz

Soubory ke stažení

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Hana Pisarčíková
Mobil: 702 082 483
E-mail:rakkhk@seznam.cz 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj