REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

20.10.2017

94. jednání antibyrokratické komise MZE

94. jednání antibyrokratické komise MZE se uskutečnilo dne 4. 10. 2017. Úvodem pan předseda Ing. Stehlík informoval o programu 94. jednání ABK a jednání s pozvanými hosty. Na jednání byli probírány např. tyto témata: ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ), aktualizace dat a náhrady při hospodaření v OPVZ, zlepšení fungování registru zvířat na Portálu farmáře, přepočet velkých dobytčích jednotek ve formuláři minimální a maximální produkce (opatření 6.1.1) nebo například stavební zákon-rekultivace ornice.

Zápis z jednání včetně příloh je dostupný na http://www.apic-ak.cz/data_ak/17/z/ABKzapis171004.pdf

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Ing. Jaroslava Nekvasilová
Mobil: 724 359 868
E-mail:rakkhk@seznam.cz 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj