REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA královéhradeckého kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA
Královéhradeckého kraje

Probíhá načítání...

28.09.2017

5 seminářů od Zemědělského svazu HK

Zemědělský svaz Hradec Králové ve spolupráci s Institutem vzdělávání v zemědělství o.p.s. připravuje pět seminářů se zaměřením na vzdělávání a dotační možnosti pro zemědělce.

Dne 26.10.2017 je zájemcům nabízen semináře: "Zlepšení přístupu zemědělských výrobců na trh: přehled postupů a metod, aplikace v zahraničí a v ČR."
Na konci listopadu se dne 22. 11. 2017 uskuteční seminář: "Veterinární požadavky pro kontroly podmíněnosti a dotačního titulu Dobré životní podmínky zvířat."
Na 5. 12. 2017 se připravuje seminář s názvem: "Dotační podmínky přímých plateb a plošných plateb PRV včetně welfare hospodářských zvířat."
Začátkem roku 2018 dne 9. 1. proběhne seminář: "Výživa rostlin, hnojení a hospodaření se živinami s ohledem na ochranu vody, půdy a ovzduší."
a dne 8. 3. je naplánována "Aktualizace systémů regulace plevelů v závislosti na měnících se půdně klimatických podmínkách."

Předběžným místem konání akcí je Kulturní dům v Dolanech. Pro více informací se prosím obracejte na pana Ing. Josefa Lojdu na tel.: 737248901 nebo na e-mail: zemsvazhk@iol.cz.

KONTAKT

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje

třída SNP 402/48, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70959811, DIČ: CZ70959811
Ředitelka: Hana Pisarčíková
Mobil: 702 082 483
E-mail:rakkhk@seznam.cz 

 
Partnerem Regionální agrární komory Královehradeckého kraje je Královehradecký kraj.
Královehradecký kraj